Vi finns där laddarna finns.

EV Charge Partner skapar driftsäkerhet för publika laddstationer. Vi är ett företag med spjuspetskompetens inom, underhåll, reparation och konfiguration av laddare. Genom att teckna supportavtal med oss kan vi garantera er avtalade åtgärder och inställelsetider.

DRIFTSÄTTNING

När vi driftsätter laddare gör vi alltid först en kontroll av grundinstallationen på siten. Därefter går vi igenom den installerade laddaren enligt tillverkarens krav. Vi gör också en funktionskontroll med våra testinstrument och provladdar med våra elbilar. Allt dokumenteras i vårt service management program som kunden sedan får ta del av i form av ett driftsättningsprotokoll

FÖREBYGGANDE DRIFTSÄKERHET

För att undvika onödiga driftstörningar är det viktigt med regelbundet underhåll av laddstationerna. Dessutom kräver flera tillverkare att detta görs för att deras garantiåtaganden skall gälla. Som certifierad servicepartner till flera av de stora tillverkarna följer vi varje laddares unika serviceplan med hjälp av vårt service management program.

Har du tecknat ett supportavtal med oss ingår det årliga underhållet och vi håller koll på att det görs i rätt tid för att tillverkarens garanti skall gälla.

ÅTERSTÄLLA DRIFT

Ibland händer det att laddstationen slutar att fungera.
Det kan vara alltifrån en liten bugg i kommunikationen mellan ladstationen och bilen eller backendsystemet, till att den blir påkörd eller tyvärr också ibland vandaliserad.

Hos oss kan ni felanmäla en laddstation dygnet runt på olika sätt. Se felanmälan här Är laddaren uppkopplad kan vi göra vissa felsökningar via remote. Har du tecknat ett supportavtal är du garanterad en tid för inledande supportåtgärd och på-plats-support.


Vi hjälper givetvis till även om du inte har supportavtal. Du kommer då få en uppskattad tid för support av vår servicesamordnare.

UPPGRADERA & KONFIGURERA

Laddinfrastrukturen för elfordon utvecklas enormt snabbt   och det händer att förutsättningar ändras. Vi kan uppgradera era befintliga laddstationer så att de passar era användares nuvarande behov.

Har du en installerad laddstation är det oftast mest kostadseffektivt att uppgradera än att installera nya laddare.
Exempel på uppgraderingar kan vara att installera RFID-läsare, MID-mätare för att mäta kW, och 4G-modem för att kunna koppla upp laddstationen mot en backendtjänst. Om du har behov av att justera något med din backendtjänst kan vi hjälpa till med detta också.

Vi utgår från fasta priser för olika standarduppgraderingar och ger dig alltid offert för hela det specifika uppdraget.

Teckna supportavtal

Vi kan idag erbjuda våra kunder supportavtal som innebär att ni för varje specifik laddstation har reglerade villkor gällande support och inställelsetider vid felavhjälpning. I supportavtalet ingår ett årligt förebyggande underhåll och vi ansvarar för att  det utförs inom den garantitid som villkoras från tillverkaren.

Våra uppdragsgivare är idag tillverkare, ägare och operatörer av laddinfrastruktur.