At your service.

Vi levererar driftsäkerhet åt laddstationer för elektriska
fordon. Från driftsättning till löpande underhåll,

vi säkerställer laddning där våra kunder finns.

Support

Vill du göra en felanmälan eller komma i kontakt med oss angående ett ärende?
Här hittar du allt du behöver för att få snabb support av oss.

DRIFTSÄTTNING

Som certifierad partner till flera av marknadens aktörer inom laddinfrastruktur tar vi ansvar för hela driftsättningen av er laddstation.

FÖREBYGGANDE DRIFTSÄKERHET

Vi utför regelbundet förebyggande underhåll av laddstationer vilket är avgörande för driftsäkerhet och livslängd.

ÅTERSTÄLLA DRIFT

Om er laddstation har slutat fungera så återställer vi driften av den. Allt från felsökning via remote till åtgärder on site och utbyte av hela laddstationen.

UPPGRADERA & KONFIGURERA

Om behoven förändras och era befintliga laddstationer behöver byggas om eller uppgraderas så löser vi det.