Support

Felanmälan laddstation

 

Välkommen till vår support. Här kan du felanmäla en laddstation. Antingen genom att använda formuläret här eller genom att ringa eller maila oss.  När vi får in en felanmälan tar vi reda på så mycket som möjligt om laddstationen, vad som är fel, lokalisering, o.s.v. Därefter registrerar vi ärendet och tilldelar det till en tekniker.

Support vardagar kl 08-16.
Tekniker svarar på frågor och inleder felavhjälpning.
Tel: + 46 (0) 10 - 498 48 50
support@evchargepartner.se


Support efter telefontid:
Använd formuläret här för att göra en felanmälan.
Våra servicesamordnare hanterar sedan ärendet inom avtalad tid*.

*Inställelsetid:
Om du har tecknat ett supportavtal med EV Charge Partner så finns vår garanterade inställelsetid reglerat i avtalet. I annat fall återkommer vår servicesamordnare med information om aktuell tidpunkt för att åtgärda ditt ärende.

Supportavtal

Vi strävar efter att erbjuda alla våra kunder supportavtal som reglerar förebyggande driftsäkerhet och återställande av drift när något har gått fel. Genom att avtala om de inställelsetider som vi skall garantera er och genom att teckna avtal för varje enskild laddstation så kan vi ge er bästa support. Kontakta oss om du vill veta mer eller få ett avtalsförslag som passar just ert behov.